Rooster


Er worden weer lessen gegeven in de yogazaal.

Rooster 2022: rooster_april_ juni_2022.docx

De lessen zijn ook via live-stream te volgen. Voor info over live-stream lessen: patricia@white-tara.nl
*Jongerentarief geldt voor studenten en jongeren vanaf 12 jaar.

Let op de volgende punten: (hiervoor heb je akkoord getekend op het inschrijfformulier; discussie hierover is dus niet mogelijk):
* Als je een les niet aanwezig bent, blijven de kosten gelijk. Wel kun je in overleg een les inhalen.
* S.v.p. per bank betalen, voor aanvang van de lesperiode, op rekeningnummer: NL 94 ABNA 0436 0277 39. o.v.v. naam en periode
* Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Opzeggen 1 maand voor aanvang van de nieuwe lesperiode; voor : 1 maart / 1 juni / 1 september / 1 december. Anders blijft lesgeld verschuldigd voor de volgende lesperiode! Dit i.v.m. indeling van de groepen, zaalhuur e.d.
* Een lesperiode bestaat uit 3 maanden:
periode 1: jan-mrt
periode 2: apr-juni
periode 3: juli-sept.
periode 4: oct-dec.
* je betaalt alleen de lesdata volgens rooster dus niet tijdens vakanties, hiervoor kun je dus ook geen lessen inhalen. Verrekenen van gemiste lessen is ook niet mogelijk.